Arkivet (flyttad information):


Äldre information som tillsvidare sparats

hittar du här nedan!

Mvh

Webmaster


 

KÖPLATSANMÄLAN till Henriksdalshamnen är STÄNGD!

Vid styrelsemöte 12e juni 2017 togs beslut om att stänga "Kölistan" vid 40 köande. Där är vi nu.

Efter fördelning av hamnplatser för säsongen 2018 kan det bli aktuellt att återigen ta emot anmälningar.

Länk till aktuell   Kölista 

 

Anmälningsblankett och annan information för att bli medlem i klubben hittar du under "Ansökan - medl.skap"  i huvudmenyn.

Läs också vad som står vid fliken:   Regelverk/medl.krav 


Söker du hamn- och uppläggningsplats för 2018

 

Det kan finnas möjlighet att få plats vid Fisksätra hamnen med upptagning på Skogsö!

 

Hör av Er till:

Marie Zachrisson

Mobil: 070-359 55 60

 OBS! Telefontid: Sönd-Torsd 18:00-20:00

E-post: sekreterare.hbk@gmail.com


  Klart för HBK-medlemmar att använda BoatWasher.

  Länk till information.


Flyttad information som tillsvidare sparats

hittar du under "Arkivet" i huvudmenyn!

Mvh

Webmaster


MEDLEMSUPPGIFTER !

Har du ändrade medlemsuppgifter och "glömt" att anmäla nu gällande så går du miste om viktig information!

Flera försändelser både med brev och mail når inte mottagaren utan i vissa fall kommer dessa i retur.

Påminnelse: Du som fortfarande vill ha kallelse till våra möten brevledes skall meddela detta till sekreteraren. Övriga får kallelse via mail.

   Uppdatera till:

   Marie Zachrisson (sekreterare) sekreterare.hbk@gmail.com alternativt

   Ing-Marie Nilsson (kassör) hbk.kassor@yahoo.se.


 

 

 

 

ARBETSPLIKT

Årets sista arbetsplikt är den 23 sept på Lilla Båtskobb.

Arbetspasstid och länk till ytterligare information finns i kalendern.

Utebliven anmälan eller frånvaro från bokad tid medför beslutad avgift.

OBS! Anmälningstiden gick ut 30e april.

Beskuren bild fr 28 aug 2010 tagen av Micke Andersson

2010-08-28

 

OBS!

Styrelsemöte 7

kommer att hållas på Pumpan

Måndagen 4/9 kl. 19:00

i Åsö föreningsråds samlingslokaler

Färgargårdstorget 1

 

STYRELSEMÖTE 7 2017

 

Midsommarfirande

 

på Lilla Båtskobb 2017

 

fredag 23 juni 2017 med början kl. 10:30

 

Program och annan information om arrangemanget hittar du i pdf-filen.

 

 Midsommar på Lilla Båtskobb 

 


ANVÄNDARINFORMATION till HBKs hemsida!

För att hålla vår sida aktuell så är det av största vikt att information som måste delges kommer till min kännedom. Ni som är ute i de olika hamnarna och i vår vackra skärgård skicka gärna in bilder i jpg med angivande av fotograf och var bilden är tagen.

Info från webmaster


ARBETSPLIKTER 2017

Följande arbetsplikter beslutades vid styrelsemöte 6e mars 2017.

20-21 maj, 10-11 juni samt 23 sept. Samtliga på Lilla Båtskobb.

Arbetspasstider och länk till ytterligare information finns i kalendern.

Utebliven anmälan eller frånvaro från bokad tid medför beslutad avgift.

OBS! Anmälningstiden gick ut 30e april.

Beskuren bild fr 28 aug 2010 tagen av Micke Andersson

2010-08-28

HBK söker nu en Webbansvarig för utveckling och drift av framtidsanpassad sida.

HBKs hemsida som har haft samma strikta form sedan 2004 ska nu göras om för att passa dagens krav på "Dynamisk" webb, vilket innebär att sidan bl.a. anpassar sig efter användarens skärmstorlek.

För detta söker vi nu en webbintresserad som parallellt med nuvarande sida skapar en ny och modern sida med nya programvaror. När den nya sidan är klar för publicering "släcks" den gamla ner, vilket förhoppningsvis ska ske senast 31 december 2017.

Kontakta nuvarande webmaster per mail för information.

 


 

ÅRSMÖTET 2017

genomfördes med många närvarande.

Tisdagen 28 febr 2017 kl. 19:30 (OBS tisdag kl 19.30)

i Åsö föreningsråds samlingslokaler Pumpan,

Sofiasalen, Färgargårdstorget 1.

Dagordning, Verksamhetsberättelse 2016

Resultat och Balans 2016 samt Budget 2017

Att göra på holmen

 

ÅRSMÖTE 2017


Inbetalning av HAMNAVGIFT 2017

OBS! Hamnavgiften skall vara inbetald senast den 1a februari varje år enligt stadgarna.

Samma avgift som för 2016 gäller om ingen förändring av båtinnehav skett.

Vid förändring kontakta kassören!

Se även kalendern!


Inbetalning av KÖAVGIFT 2017

OBS! För bibehållande av köplats skall årsavgiften vara inbetald senast den 31a januari varje år enligt stadgarna.

Se även kalendern!


 

 

ÅRSMÖTE 2016

Torsdag 10 mars 2016 kl. 19:00

(Datum valt pga lokalproblem v8 och sportlov v9)

i Åsö föreningsråds samlingslokaler Pumpan,

Sofiasalen, Färgargårdstorget 1.

Dagordning, VB, Resultat- o Balansräkn 2015 samt budget 2016 (9 sidor)

OBS! Styrelsens stadgeändringsförslag

kommer att behandlas en andra gång!

Höstmötesprotokoll med bilagor och stadgeändringsförslaget (10sidor).

Nuvarande stadgar (från 2008-02-21).

 

ÅRSMÖTE 2016


HÖSTMÖTET 2015

samlade 19 medlemmar.

Styrelsens stadgeändringsförslag

godkändes enhälligt och kommer att

behandlas en andra gång på årsmötet 2016.

 Protokoll med bilagor från mötet


OBS! Punkt 9 Ändring av stadgar

gäller §4 Mom 2 samt §5 Mom 1, 2 och 3.

 Länk till nuvarande stadgar  

HÖSTMÖTE 2015


 

HBK-info 2015-09-24 om BoatWasher

 

 20 % rabatt på

båtbottentvätt

inför upptagning

och nästa säsong.

Klart för HBK-medlemmar att använda BoatWasher.

För erhållande av rabattkod (innan utskick har gått ut till alla medlemmar) kontakta P-A Söderdahl eller Marie Zachrisson. Kontaktuppgifter hittar du under fliken "Styrelsen".

20 % rabatt på bottentvätt hos BoatWasher inför upptagning och nästa säsong.

Köp tvättbiljetter och ange rabattkod här www.boatwasher.se/biljett eller betala med kort ombord mot uppvisande av medlemsbevis (Rabattkod är personlig och sändes per mail. Biljett och rabatt gäller endast på BoatWasher-anslutna båttvättar).

Öppettider, priser mm se www.boatwasher.se/karta. Mer om fördelarna med borsttvätt www.boatwasher.se/metoden.

Det blir enklare, billigare och miljövänligare än bottenmålning och hösttvätt på spolplatta.