HBK - Lilla Båtskobb:   Aktuellt                      


 

Styrelsen efterlyser medlemmarnas förslag till åtgärder på vår klubbholme

 

På våra arbetsplikter har vi gjort och kommer tillsvidare att göra vad vi i styrelsen tycker är prioriterade arbeten.

Vi har vid flera tillfällen fått höra att det ska finnas annat som borde göras i stället.

Med anledning av detta vill vi nu få en uppfattning om vad det är som ni vill att vi tar med i den framtida planeringen.

Ni som har förslag kan skicka dessa med mail till någon i styrelsen eller lägga dessa i "lådan" i storstugan.

Efter att styrelsen behandlat förslag/en och om det anses vara i klubbens intresse ska det även tidsplaneras och budgeteras.

 

Beslutat på styrelsemöte 2016-06-13