Aktuellt:


"Övergivna" jollar?!

HBKs styrelse efterlyser ägare eller någon annan som kan ge upplysningar om ev. ägare.

Eventuella upplysningar kan lämnas till Lars Hall (Hamnfogde) på telefon 070-725 66 24.