HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB

AVGIFTER ÅR 2017

Beslutade på årsmötet 20170228


1 A.

INTRÄDESAVGIFT AKTIV MEDLEM

 

1 000 kr.

1 B.

INTRÄDESAVGIFT JUNIOR MEDLEM

0 kr.

1 C.

INTRÄDESAVGIFT FAMILJEMEDLEM

0 kr.

 

2 A.

ÅRSAVGIFT AKTIV MEDLEM

500 kr.

2 B.

ÅRSAVGIFT STÖD MEDLEM

400 kr.

2 C.

ÅRSAVGIFT JUNIORMEDLEM

25 kr.

2 D.

ÅRSAVGIFT FAMILJEMEDLEM

50 kr.

2 E.

ÅRSAVGIFT KÖAVGIFT

200 kr.

 

3 A.

HAMNAVGIFT FISKSÄTRA  BÅTENS BREDD + 5 dm        Per dm

52 kr.

3 B. HAMNAVGIFT H-HAMNEN  3-METERSPLATS PER SÄSONG

3 000 kr.

3 C. HAMNAVGIFT H-HAMNEN  3,5-METERSPLATS PER SÄSONG

3 500 kr.

3 D.

BÅTPLATSPLATS VID PIREN OCH T-BRYGGAN SOMMAR  enl ök

  kr.

3 E.

AVGIFT FÖR PLATS I HBK BOM 4 - 6 METERS

350 kr.

3 F.

AVGIFT FÖR PLATS I HBK BOM 8 - METERS

450 kr.

3 G.

AVGIFT FÖR GÄSTPLATS PER DYGN

50 kr.

3 H.

EL O VATTEN FÖR BÅT I HAMNEN PER SÄSONG

175 kr.

 

4 A.

UPPLÄGGNINGSAVGIFT     Se respektive område

 kr.

4 B.

EL O RENHÅLLNINGSAVGIFT FÖR MEDLEM MED BÅT PÅ LAND       Se respektive område

 kr.

 

5 A.

AVGIFT FÖR EXTRA SLIPDRAGNING AV MEDLEMS BÅT                Se respektive område

 kr.

5 B.

AVGIFT FÖR EXTRA SLIPDRAGNING AV ICKE MEDLEMS BÅT         Se respektive område

 kr.

5 C.

EXTRA SJÖSÄTTNINGSAVGIFT FÖR MEDLEM SOM HAR SIN BÅT    KVAR PÅ LAND EFTER SISTA SJÖSÄTTNINGSDAGEN                    Se respektive område


 kr.

 

6 A.

SOMMARUPPLÄGGNING AV MEDLEMS BÅT PER DAG                Se respektive område

 kr.

6 B.

AVGIFT FÖR MEDLEM SOM GÅTT UR KLUBBEN MEN LÄMNAR BÅTEN KVAR PÅ OMRÅDET:  

FAKTISK KOSTNAD + ADMINISTRATION FAKTURERAS

 

 

7.

AVGIFT FÖR UTEBLIVANDE FRÅN ARBETE

1 000 kr.

8.

AVGIFT FÖR EJ FULLGJORD NATTVAKT

1 000 kr.

9.

DEPOSITIONSAVGIFT FÖR NYCKLAR TILL HBK:s OMRÅDEN

500 kr.

10. ARBETSPLIKTSDEPOSITION (APD)

500 kr.

 

11 A.

STUGHYRA PER DYGN FÖR SOMMARSTUGAN

150 kr.

11 B.

STUGHYRA PER DYGN FÖR SÖDERSTUGAN

125 kr.

11 C.

AVGIFT FÖR ICKE MEDLEM, FÖR EL VID KLUBBHOLMEN PER DYGN

50 kr.

 

12 A.

AVGIFT FÖR GÄSTANDE BÅT VID KLUBBHOLMEN PER DYGN

50 kr.

12 B.

AVGIFT FÖR LÅN AV BASTU ICKE MEDLEM

100 kr.

12 C.

DEPOSITIONSAVGIFT FÖR NYCKEL TILL BASTU ICKE MEDLEM

300 kr.