Arbetsbilder från Lilla Båtskobb                                              Åter till INDEX


Bildspel från Lilla Båtskobb 2016

De 73 bilderna är tagna av Micke Andersson.

Bildspelet är en Windows Media-fil för ljud-video.

Filen är 20,3 MB och 6:11 min. lång och öppnas

i ett nytt fönster.


Bildspel från Lilla Båtskobb 2015

De 39 bilderna är tagna av Micke Andersson.

Bildspelet är en Windows Media-fil för ljud-video.

Filen är 23,6 MB och 3:47 min. lång och öppnas

i ett nytt fönster.

Detta är en test och synpunkter på tillgänglighet

mottages tacksamt av webbansvarig.


Diverse bilder från 2014

        

   


 

Vedhuggarhelg på Lilla Båtskobb 2014

20 bilder tagna 21 september 2014

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

 

Vedhuggarhelg på Lilla Båtskobb 2013

48 bilder tagna 21-22e september 2013

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

 

Vedhuggarhelg på Lilla Båtskobb 2013

53 bilder tagna 21-22e september 2010

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

 

Arbetsplikt på Lilla Båtskobb 2010

8 bilder tagna 28 augusti 2010

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

 

Vedhuggarhelg på Lilla Båtskobb 2010

8 bilder tagna 11-12e september 2010

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

 

Arbetsdag på Lilla Båtskobb 2010

21 bilder tagna 15 maj 2010

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

 

Arbetshelg på Lilla Båtskobb 2009

34 bilder tagna 30-31 maj 2009

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

 

Arbetshelg på Lilla Båtskobb 2009

60 bilder tagna 30-31 maj 2009

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm

Vedhuggarhelg på Lilla Båtskobb 2008

51 bilder

© Grafisk MediaKonsult Lars Lindholm


Tidigare arbetshelger 19xx

     

   

Åter till INDEX