Brev och protokoll kring sommar- o vinterplatser:


Höstmötet hölls torsdagen den 20 oktober 2005 med drygt 30 deltagare.

Protokoll från mötet kommer att läggas ut senare.

På mötet, som bl.a. hade en punkt 7 "Information från möten med Idrottsförvaltningen samt Sätra Varvsförening och Fiskarfjärdens Båtklubb" på dagordningen, bestämdes att information ska läggas ut på hemsidan. 

 

Följande finns nu som Acrobat pdf att läsa:

Brev till Idrottsnämnden 050119, 104 kB

Minnesanteckningar från möte med Idrottsförvaltningen 050308, 115 kB

Rättat mötesprotokoll 060511,  24 kB

Kommentarer till mötesprotokoll 060511,  14 kB

Brev till Borgarrådet Leif Rönngren 060807, 23 kB

Info om samtal mellan HBK o Sätra, samt skickade mail 060807, 14 kB