Nästa möte:


 

ÅRSMÖTET 2017

genomfördes med många närvarande.

Tisdagen 28 febr 2017 kl. 19:30 (OBS tisdag kl 19.30)

i Åsö föreningsråds samlingslokaler Pumpan,

Sofiasalen, Färgargårdstorget 1.

Dagordning, Verksamhetsberättelse 2016

Resultat och Balans 2016 samt Budget 2017

Att göra på holmen

 

ÅRSMÖTE 2017