Presentation av förtroendevald i HBK                        Åter till föreg. sida

 

Mikael Hallberg

Festkommittén

 

 

Kontaktinformation:

Mail        
Tfn mobil (dagtid)        
Tfn bostad        
Tfn arbete        
Adress bostad    
Egen hemsida    

Övrigt: