Presentation av förtroendevald i HBK                         Åter till föreg. sida

 

André Ingrosso

Vice ordförande

 

 

Kontaktinformation:

Mail   andre.ingrosso@gmail.com    
Tfn mobil (dagtid)   072-230 44 09    
Tfn bostad        
Tfn arbete        
Adress bostad   Bondegatan 67,  116 34  Stockholm
Egen hemsida    

Övrigt: