Presentation av förtroendevald i HBK                         Åter till föreg. sida

 

Christer Edlind

Vice kassör

 

 

Kontaktinformation:

Mail   chedlind@gmail.com    
Tfn mobil (dagtid)   070-763 15 59    
Tfn bostad        
Tfn arbete        
Adress bostad   Finnboda Kajväg 2B, 131 72  NACKA
Egen hemsida    

Övrigt: