Presentation av förtroendevald i HBK                        Åter till föreg. sida

 

Göran Olsson

Vice sekreterare

 

 

Kontaktinformation:

Mail   57goran.olsson.@gmail.com    
Tfn mobil (dagtid)   073-623 28 26    
Tfn bostad   08-18 94 11    
Tfn arbete   08-788 81 76    
Adress bostad   Förskottsvägen 10, bv, 129 32  Hägersten
Egen hemsida    

Övrigt: