Presentation av förtroendevald i HBK                         Åter till föreg. sida

 

Hasse Holm

Hamnfogde Sätra

 

 

Kontaktinformation:

Mail   rockholmen@gmail.com    
Tfn mobil (dagtid)   070-667 48 46    
Tfn bostad   00-643 80 43    
Tfn arbete   070-667 48 46    
Adress bostad   Tegelviksgatan 35, 116 41  STOCKHOLM
Egen hemsida    

Övrigt: