Presentation av förtroendevald i HBK                        Åter till föreg. sida

 

Ian Coard

Holmkommittén

 

 

Kontaktinformation:

Mail   arbetschef@fisksatrabatklubb.se    
Tfn mobil (dagtid)   073-505 25 80    
Tfn bostad   08-22 85 09    
Tfn arbete        
Adress bostad   Snösvängen 8, 134 66 Ingarö
Egen hemsida    

Övrigt: