Presentation av förtroendevald i HBK                        Åter till föreg. sida

 

Madis Tampöld

Holmkommittén

 

 

Kontaktinformation:

Mail        
Tfn mobil (dagtid)   070-827 98 64    
Tfn bostad   08-689 80 72    
Tfn arbete        
Adress bostad   Häradsvägen 75, 141 41  HUDDINGE
Egen hemsida    

Övrigt: