Presentation av förtroendevald i HBK                        Åter till föreg. sida

 

Michael Andersson

Revisor

 

 

Kontaktinformation:

Mail   ma@abydos.se    
Tfn mobil (dagtid)   070-562 55 31    
Tfn bostad        
Tfn arbete        
Adress bostad   Söderarmsvägen 44, 121 54 Johanneshov
Egen hemsida    

Övrigt:  Mari Zachrisson har fr.o.m. årsmötet 2011 tagit över sekreterarposten.