Presentation av förtroendevald i HBK                      Åter till föreg. sida

 

P-A. Söderdahl

Ordförande och SMBF-representant

 

 

Kontaktinformation:

Mail   ordforandehbk@gmail.com    pa@pamalare.se
Tfn mobil (dagtid)   070-573 43 27    
Tfn bostad   08-773 43 28    
Tfn arbete   070-573 43 27    
Adress bostad   Tellusvägen 2 A, 138 35  Älta
Egen hemsida    

Övrigt: