Presentation av förtroendevald i HBK                         Åter till föreg. sida

 

Pelle Skoog

Tillsyningsman Henriksdalshamnen

 

 

Kontaktinformation:

Mail   pelle@aso.nu    
Tfn mobil (dagtid)   +46707285894    
Tfn bostad   +46707285894    
Tfn arbete        
Adress bostad    
Egen hemsida    

Övrigt: