Presentation av förtroendevald i HBK                        Åter till föreg. sida

 

Yvonne Frisell

Revisor suppleant

 

 

Kontaktinformation:

Mail   yvonne.frisell@tele2.se    
Tfn mobil (dagtid)   070-522 96 70    
Tfn bostad   08-29 46 98    
Tfn arbete        
Adress bostad   Lugnets allé 69, 120 67 Stockholm
Egen hemsida    

Övrigt: