Välkommen till Hammarbyledens Motorbåtsklubbs hemsida

 

HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB

BOX 151 03, 104 65 STOCKHOLM

PLUSGIRO 16 87 86-2

 

Info om HBK via e-post:  sekreterare.hbk@gmail.com
och  ordforandehbk@gmail.com
Info om hamn o uppläggningsområden lämnas i texten här nedan!

Förslag till hemsidan via e-post:    webmaster.hbk@comhem.se


Hammarbyledens Motorbåtsklubb (HBK2017-09-18

 

Kölistan för hamnplatser i Henriksdalshamnen i Hammarby Sjö är stängd för nya anmälningar.

Kölistan är stängd för nya anmälningar och kan öppnas igen inför nästa säsong.

 

 

VIKTIG information för dig som anmält dig eller tänker anmäla dig!

 

Innan du anmäler dig:

Läs igenom HBKs information och regelverk för antagande av nya medlemmar   Här 

 

Att anmäla sig:

Så här gör du för att ställa dig i kö till Henriksdalshamnen:

Läs igenom medlemsvillkoren.

Fyll i en medlemsansökan och maila till sekreterare.hbk@gmail.com.

Alternativt skicka ansökan med post till:

  HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB

  Marie Zachrisson

  Elgentorpsvägen 18, 3 tr

  146 30  TULLINGE

Samtidigt sätter du in 200:- på vårt pg 16 87 86-2. Kostnaden är 200:-/år och den sökande ansvarar själv för att betalning sker senast 31/1 varje år. Utebliven betalning = förlorad köplats.

Byter du kontaktuppgifter under kötiden skall dessa uppdateras genom mail till sekreteraren.

Maxlängd på båt i hamnen är 30 fot och maxbredd är 3,10 m.

 

Medlemskap och tilldelning av plats:

Medlemskap i HBK är en förutsättning för att kunna tilldelas en båtplats i Henriksdalshamnen.

Den som står i tur för medlemskap och båtplats måste ha en båt som passar den lediga platsen som erbjuds. I annat fall går platserbjudandet till nästa i kön. Den förstnämnde kommer att ha sin plats kvar i kön.

Det finns en intern kö för de som redan är medlemmar i HBK, men som har anmält att de för tillfället inte är i behov av någon båtplats i Henriksdalshamnen. Den interna kön består för närvarande av 18 medlemmar. Antalet kan komma att variera, bl.a. om någon av dessa lämnar HBK eller meddelar att de inte längre innehar någon båt, men vill ha möjlighet att åter ha båtplats.

 

Redovisning av köplats:

Redovisningen görs löpande, med den interna listan först. På hemsidan redovisas endast köplatsen för de som köar för medlemskap och båtplats.

 

Efter ni har blivit erbjuden hamnplats och tackat ja:

Ni kommer då bli medlemmar i HBK (2 första åren provmedlemskap), och kommer ha samma förmåner och förpliktelse som övriga medlemmar. Bekanta er med vår båtklubb, genom att läsa vår information på hemsidan, samt läsa igenom våra stadgar.

 

Styrelsen

Hammarbyledens Motorbåtsklubb (HBK)

 


Hammarbyledens Motorbåtsklubb (HBK)  2015-06-02

 

Information om HBKs verksamhet i Fisksätra:

Klubben har sedan byggnationerna startade i Hammarby sjö verksamhet i Fisksätra och samarbetar med Fisksätra båtklubb där vi har ett antal sommarplatser samt vinterplatser på Skogsö.

För er som är intresserade av att gå med i klubben, med sommarplats i Fisksätra, finns här länk till blankett för ansökan samt länk till information och regelverk för antagande av nya medlemmar.

  Information och regelverk för antagande av nya medlemmar

  länk till ansökningsdokument i pdf

  länk till ansökningsdokument i Word

Blanketten kan mailas som bifogat dokument till sekreterare.hbk@gmail.com eller postas till:

  HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB

  Marie Zachrisson

  Elgentorpsvägen 18, 3 tr

  146 30  TULLINGE

 

Styrelsen

Hammarbyledens Motorbåtsklubb (HBK)

 


 

HBK har flyttat ut sin verksamhet till Fisksätra och samarbetar med Fisksätra båtklubb.

 

 


 

HBKs hemmahamn i Hammarby sjö t.o.m hösten 2006

Picture


 

HBK har också en egen klubbholme, Lilla Båtskobb, belägen strax
NNV Smådalarö ca 20 M från hemmahamnen i Hammarby.

Klubben har drygt 300 medlemmar: Familjemedlemmar och hedersmedlemmar medräknade.

Vi hoppas att Du på detta sätt ska få en inblick i vad vi gör i HBK och känna dig varmt välkommen att deltaga i våra aktiviteter.Historik

Den 6 km. långa Hammarbyleden invigdes 1929 och på 30-talet fanns nere vid hamnområdet många båtägare som hyrde plats av Hamnstyrelsen. De tillverkade sina egna bryggor och betalade på den tiden två kronor för en båtplats. Så småningom insåg man, att det skulle vara fördelaktigt, om man kunde dela på de gemensamma kostnaderna för t ex en slip.

Detta ledde fram till att 1935 bildades HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBB - HBK - av ett tjugotal båtägare.

En viss stagnation inträffade under kriget, men efter 1945 blomstrade klubben upp igen, då man fick ett större område och också byggdes den slip, som används än i dag.

Utanför Lindalssundet hyrdes en liten ö, som utnyttjades som klubbholme. En egen fick man då Lilla Båtskobb inköptes 1950. Där fanns redan Storstugan, Sommarstugan och en bod (Bergsstugan).

Då för tiden var båtarna små och ofta inte utrustade för övernattning och för att kunna utnyttja klubbholmen ordentligt, så inreddes Bergsstugan och Söderstugan byggdes.

Fria lördagar förekom inte och efter en lång och ibland besvärlig resa, kom man ut sent på lördag eftermiddag, men trots allt orkade man
arbeta intensivt för allas trevnad.

Bryggor byggdes och 1957 började man med dansbanan och efter diverse påbyggnader stod den färdig i sitt nuvarande skick 1960. Där kan man inte bara dansa utan även spela pingis och "leka".

Men vad händer inom HBK nu för tiden… För att få en inblick i hur HBK fungerar, skall vi kort redogöra litet för våra aktiviteter.

I dagens läge är HBK 10 gånger så stor som vid grundandet. Nu som då bygger allt arbete på frivillighet. Vi försöker slå vakt om vårt gemensamma intresse, ett väl fungerande båtliv. Vår strävan är, att även Du skall finna tillfredsställelse i att vara medlem i HBK.

Under eftervintern arbetar många febrilt med ombyggnad och underhåll av sina båtar. På helgerna ses vi ibland i klubbhusen på respektive områden och dryftar då diverse problem och glädjeämnen. Var inte rädd att ta kontakt med oss gamla medlemmar för råd och idéer. Alla har vi varit nya…

Så kommer då den stora sjösättningsdagen, som vi alla har längtat efter, men "sjösättningsskålen" tar vi inte förrän alla båtarna är i sjön.

Valborgsmässoafton och 1:maj brukar en del av oss fira på klubbholmen. Vi städar holmen och samlar ihop brännbart skräp som vi tänder på vid mörkrets inbrott och i brasans sken hälsar vi våren med sång och glam. För oss är klubbholmen ett ställe för rekreation och avkoppling. Den är till för oss alla och alltså måste vi alla hjälpa till med dess skötsel.

Sedan det kom el till holmen har Storstugan fått både elspis, kyl och frys. Alla som inte har kylmöjligheter i båten kan nu förvara känslig mat i kylen eller frysen.

Till klubbholmen hör också fiskevatten och skulle man ha tur att få mycket fisk går det numera bra att frysa in den direkt på plats.

Har man trångt om sovutrymme i båten men ändå gärna vill visa släkt och vänner hur klubbholmen ser ut, så går det bra att hyra någon av övernattningsstugorna, som har rustats upp. El är indragen och det finns bänkspis med ugn, kylskåp och elradiatorer.

Veckosluten fram till Midsommar är ofta "arbetshelger" i synnerhet Kristi Himmelsfärd och Pingst, då många av oss kommer ut och finner
nöje i att arbeta tillsammans. Vi försöker hela tiden att hålla holmen trivsam och göra förbättringar. Många sköna dagar avslutas med gemensam grillning på kvällen, då vi berättar historier, sjunger ibland och har allmänt trevligt. Tveka inte att komma med i gemenskapen.

Så kommer sommarens stora helg MIDSOMMAR då väldigt många av oss HBK:are vill träffas och uppleva gamla fina traditioner i skärgårdsmiljö. Båtar med lövade gösstakar glider in och fyller alla bryggor och feststämningen sprider sig. Efter lunch på Midsommarafton börjar förberedelserna för resande av midsommarstången. Eftersom holmens blommor är vackrast där de står har de flesta av oss med sig blommor och grönt från fastlandet. Vi träffas på "ängen" där vi under mycket skoj och skratt klär och reser midsommarstången. Därefter börjar dansen och lekarna med barnen. Vi sjunger alla gamla traditionella sånger och har roliga tävlingar för både barn och vuxna. På kvällen tråder vi dansen till levande musik som för att tillfredsställa alla smaker blandar både gammalt och nytt. Under tiden serveras korv och öl/ läsk till alla.

Så förflyter sommaren och i augusti är det dags för nästa stora begivenhet - NAVIGATIONSTÄVLING + KRÄFTSKIVA. Många båtklubbar arrangerar sin egen båttävling – så även HBK. Ju fler som tävlar desto roligare. Syftet är att ha trevligt tillsammans med familjen i en tävlingssituation samtidigt som man lär sig och förbättrar viktiga sjökunskaper. Du som aldrig tävlat förut, varför inte ställa upp i nybörjarklassen och känna dig för. Huvudsaken är inte att man vinner, utan att man deltar och har roligt tillsammans. Tävlingsdagen avslutas på dansbanan med medhavda kräftor och dryck. Vi äter, sjunger och dansar så länge vi orkar.

Säsongen börjar lida mot sitt slut, men innan dess brukar vi hinna med en "vedhuggarhelg", då vi förbereder holmen för vintern. Vi städar, rensar sly, utför nödvändiga småarbeten och inte minst fyller vedboden. På kvällen avlutar vi det hela på dansbanan med medhavda ärtor och punsch och dansar om vi orkar.

Efter uppdragningen kan man se fram mot HÖSTFESTEN den enda gång då många av oss ser varandra i annat än "båtmundering". Höstfesten är årets evenemang "utanför" klubben, för det mesta i någon festvåning. Vi äter och dricker gott, dansar och pratar sommarminnen. Det är ett mycket trevligt tillfälle att lära känna övriga HBK-medlemmar.

Tillsammans skall vi verka för en trevlig klubbanda och hoppas på att HBK aldrig blir endast en förvaringsplats för båtar.

        Denna presentation författades 1984 av
        Ingrid Attleborn och Anna-Greta Lindqvist