Sätra varv:                                                        Länk till bilder


De HBK-medlemmar som ligger på Sätra varv ska anmäla upptagning/sjösättning på svis hemsida.

Sätra varv

Länk till Sättra Varf´s hemsida http://www.svi.nu/

 


Arbetsplikt HBK 2017 -  Anmäl dig senast den 30:e april! 

Arbetsplikten är obligatorisk för alla aktiva medlemmar som har sommar och/eller vinter plats i HBK:s regi. Detta inkluderar i dagsläget, hamnen i Fisksätra, Skogsö, Sätra, Henriksdalshamnen samt klubbholmen.

Arbetsplikten består av ett tillfälle per år, och omfattar ca 4 timmars arbete.

  Länk till arbetsplikter 


Information till hemsidan om Sätra varv önskas från de HBKare som har sin båt här.

Sätra varv

Länk till Sättra Varf´s hemsida http://www.svi.nu.

 

Information kan skickas till webmaster.hbk@comhem.se.