HAMMARBYLEDENS MOTORBÅTSKLUBBs  Stadgar


 

STADGEÄNDRING har beslutats på två medlemsmöten varav ett på årsmötet 2016!

 

Med anledning av detta så är nedanstående stadgar ej relevanta och de nya stadgarna kommer snarast att arbetas fram tillsammans med förändrade regler för hamn- och uppläggningsområden p.g.a. de förändringar som klubben gått igenom de senaste åren i Hammarby sjö.

 

Se även

Höstmötesprotokoll med bilagor och stadgeändringsförslaget (10sidor).

 

 

Länk till stadgar i Acrobat pdf (137 kb) (från 2008-02-21).