Styrelsemöten:


Planerade styrelsemöten under 2017

2017-01-09   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2017-02-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2017-03-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2017-04-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2017-05-08   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2017-06-12   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2017-07                   Inget möte

2017-08                   Inget möte    

2017-09-04   19:00   Pumpan (OBS ÄNDRAD PLATS)   (genomfört)        

2017-10-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2017-11-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2017-12-04   19:00   Sweden Bar, Folkungagatan 102 (OBS ÄNDRAD PLATS)    

 


 

Styrelsemöten under 2016

2016-01-11   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2016-02-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2016-03-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2016-04-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2016-05-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2016-06-13   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2016-07                   Inget möte

2016-08                   Inget möte    

2016-09-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2016-10-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2016-11-07   19:00   Pumpan (OBS ÄNDRAD PLATS)   (genomfört)     

2016-12-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört) 

 


 

Styrelsemöten under 2015

2015-01-12   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)              

2015-02-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)              

2015-03-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2015-03-30   19:00   Bondegatan 65   OBS! Aprilmötet tidigarelagt!  (genomfört)      

2015-05-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)      

2015-06-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)          

2015-07                   Inget möte

2015-08                   Inget möte      

2015-09-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)                

2015-10-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2015-11-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)   

2015-12-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

 


 

Styrelsemöten under 2014

2014-01-13   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)          

2014-02-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)           

2014-03-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2014-03-19   19:30   Konstituering, Tegelviksgatan 85   (genomfört)

2014-04-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2014-05-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)   

2014-06-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)          

2014-07                   Inget möte

2014-08                   Inget möte      

2014-09-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)             

2014-10-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)   

2014-11-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2014-12-15   19:00   Shamrock, Folkungagatan 102    (genomfört)  

 


 

Styrelsemöten under 2013

2013-01-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)          

2013-02-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)           

2013-03-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2013-04-08   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2013-05-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2013-06-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)       

2013-07                   Inget möte

2013-08                   Inget möte      

2013-09-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)           

2013-10-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2013-11-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2013-12-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

 


 

Styrelsemöten under 2012

2012-01-09   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2012-02-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2012-03-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2012-04-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2012-05-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2012-06-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)       

2012-07                   Inget möte

2012-08                   Inget möte      

2012-09-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)        

2012-10-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2012-11-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2012-12-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

 


 

Styrelsemöten under 2011

2011-01-10   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2011-02-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2011-03-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2011-04-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2011-05-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2011-06-09   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2011-07                   Inget möte

2011-08                   Inget möte      

2011-09-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)     

2011-10-03   18:00   Bondegatan 65   OBS! Ändrad tid! (genomfört)

2011-11-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2011-12-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

 


 

Styrelsemöten under 2010

2010-01-11   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2010-02-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2010-03-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2010-04-06   19:00   Bondegatan 65   OBS! Tisdag!   (genomfört)

2010-05-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2010-06-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2010-07                   Inget möte

2010-08                   Inget möte      

2010-09-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2010-10-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2010-11-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2010-12-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

 


 

Styrelsemöten under 2009

2009-01-12   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-02-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-02-13   21:00   Färgargårdstorget 66  Konstituerande möte (genomfört)

2009-03-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-04-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-05-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-06-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)  

2009-07                   Inget möte

2009-08                   Inget möte      

2009-09-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-10-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-11-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2009-12-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

 


 

Styrelsemöten under 2008

2008-01-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-02-04   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-03-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-04-07   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-05-05   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-06-02   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-07                   Inget möte

2008-08                   Inget möte      

2008-09-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)   

2008-10-06   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-11-03   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

2008-12-01   19:00   Bondegatan 65   (genomfört)

 


 

Styrelsemöten under 2007

2007-01-08   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2007-02-05   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2007-03-05   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2007-04-02   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2007-05-07   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2007-06-04   19:00   Klippan nedre   (genomfört)  

2007-07                   Inget möte

2007-08                   Inget möte      

2007-09-03   19:00   Klippan nedre   (genomfört)   

2007-10-01   19:00   Bondegatan 65 (genomfört)

2007-11-05   19:00   Bondegatan 65 (genomfört)

2007-12-03   19:00   Wirströms Pub  (genomfört)

 

 

Extra styrelsemöte under 2007

2007-10-18   19:00   Bondegatan 65 (genomfört)

                               Möte med Fisksätra Bk's styrelse

2007-11-21   19:00   Bondegatan 65 (genomfört)

                               Möte med Fisksätra Bk's styrelse


 

Styrelsemöten under 2006

2006-02-06   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-03-06   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-04-03   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-05-08   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-06-12   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-07-03   19:00   Klippan nedre   (inställt)

2006-08-07   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-09-04   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-10-02   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-11-06   19:00   Klippan nedre   (genomfört)

2006-12-04   19:30   Sjöfartshotellet (genomfört)