HBK:s FÖRTROENDEVALDA Uppdaterad efter årsmötet 2017


Ordförande

P-A. Söderdahl

V.ordf.

André Ingrosso

Kassör

Ing-Marie Nilsson    

V.kassör

Christer Edlind

Sekreterare

Marie Zachrisson

V.sekr.

Göran Olsson

Klubbmästare

Magdalena Hallberg

Tillsm. H-hamnen

Pelle Skoog

 

 

Miljöombud

Michael Öhman

Hamnfogde

Tommy Andersson

Hamnfogde

Hasse Holm

Ungdomsledare

VAKANT      (kontakt med Hammarby sjöscouter) 

 

Suppleanter

Fredrik Lindkvist

VAKANT

 

Revisorer

Michael Andersson

Yvonne Frisell

 

Revisor suppleanter

VAKANT

VAKANT

 

Valberedning

Kenneth Högblom

Tommy Andersson

 

 

SMBF-repres.

P-A. Söderdahl

Tävlingsledare

VAKANT

 

Webmaster Lars Lindholm    

 

Festkommitté

Magdalena Hallberg

(sammankallande)

 

Mikael Hallberg

 

VAKANT

 

 Holmkommitté

Tommy Fahlén

Kenneth Fahlén

Madis Tampöld

Robert Arnald

Ian Coard

Kenneth Högblom