UPPDATERINGSINFO  

HBK Hammarbyledens Motorbåtsklubb, Stockholm

 


Följande uppdateringar har gjorts fr.o.m. 2017-01-01

Senaste uppdatering har skett 2017-11-27 22:48:01


2017-11-27 22:47

Styrelsemöten


2017-11-20 15:42

FLYTTINFO


2017-11-12 22:10

Protokoll från styrelsemöte 8-2017


2017-11-06 21:50

Styrelsemöten


2017-11-01 16:54

Kalendern (månadsskifte)


2017-10-17 11:38

Kölista H-hamnen


2017-10-16 15:02

Protokoll från styrelsemöte 8-2017


2017-10-02 20:50

Styrelsemöten


2017-10-02 13:00

Kölista H-hamnen


2017-10-01 18:39

Kalendern (månadsskifte)

Presentation: Ing-Marie Nilsson (ny info!) Tfntid+Tfnnr


2017-09-25 21:39

Startsida


2017-09-25 16:26

Startsida


2017-09-18 19:03

Kölista H-hamnen STÄNGD för nya anmälningar!


2017-09-14 19:15

Kölista H-hamnen


2017-09-06 15:19

Protokoll från styrelsemöte 7-2017


2017-09-05 20:46

Startsida


2017-08-31 20:21

Kalendern (månadsskifte)


2017-08-24 21:10

Startsida (Styrelsemöte 7, ändrad plats)


2017-08-22 11:40

Startsida (mindre uppdatering)


2017-08-21 10:00

Startsida (Info ang arbete med ny hemsida)


2017-07-31 17:58

Kalendern


2017-07-31 17:04

Kalendern


2017-07-16 12:56

Startsida (Info ang ny hemsida), Kölista H-hamnen


2017-06-25 14:54

Startsida


2017-06-17 21:36

Protokoll från styrelsemöte 6-2017 kompletterad med pågående ärenden (skyddad)


2017-06-15 10:23

Protokoll från styrelsemöte 6-2017 (skyddad)


2017-06-13 19:03

Startsida (HBK söker Webbansvarig)


2017-06-13 10:45

Startsida (Info kölista)


2017-06-12 22:27

Startsida


2017-06-12 21:38

Kalendern (Info midsommar på Lilla Båtskobb)


2017-06-12 17:04

Kölista H-hamnen


2017-06-02 15:42

Kölista H-hamnen


2017-05-31 22:05

Startsida (OBS! Nästa ordinarie styrelsemöte 12e juni kl 19:00)


2017-05-30 20:49

Protokoll från styrelsemöte 5-2017 (skyddad)


2017-05-29 16:02

Kölista H-hamnen


2017-05-19 11:46

Kölista H-hamnen


2017-05-15 10:03

Kölista H-hamnen


2017-05-11 22:18

Anmälningstiden för arbetsplikt gick ut den 30e april.


2017-05-11 20:11

Kölista H-hamnen


2017-05-08 21:50

Kölista H-hamnen


2017-05-05 10:29

Kölista H-hamnen


2017-05-03 10:52

Startsida (Anmälningstiden för arb.plikt har gått ut 30/4)


2017-05-01 21:34

Kalenderuppdatering


2017-04-27 15:37

Kölista H-hamnen


2017-04-11 15:40

Kalendern; Ett fel i kalendern för arbetsplikt i sept är rättat


2017-04-05 22:24

Protokoll från styrelsemöte 4-2017 (skyddad)


2017-04-05 20:43

Jourlista Klubbholmen


2017-04-04 13:45

Arbetspliktsinfo (Ev behov av trpt)


2017-04-03 21:12

Kalender, Styrelsen, Kölista H-hamnen m.m.


2017-04-03 17:50

Kalenderuppdatering


2017-03-28 14:04

Bilder på förtroendevalda


2017-03-26 21:12

Kölista H-hamnen


2017-03-21 10:32

Kölista H-hamnen


2017-03-09 11:05

Protokoll från styrelsemöte 3-2017 (skyddad)


2017-03-07 22:52

Årsmötesprotokoll för 2017 publicerat


2017-03-07 16:12

Stor uppdatering!


2017-03-06 15:45

Startsida och Arkivet


2017-03-01 21:05

Uppdatering pågår efter årsmötet 28e febr.


2017-02-24 14:22

Uppdatering av sidorna Historik och Arkivet.


2017-02-23 14:10

Uppdatering av banner till Svenska Sjö


2017-02-22 19:20

Uppdateringslistan är rensad.


2017-02-14 20:15

Anmälningsblanketterna innehåller nu även val av hamnplats


2017-02-13 19:27

Startsida, Länk till årsmötet: Resultat o balans 2016 samt Budget 2017


2017-02-12 22:05

Protokoll från styrelsemöte 2-2017 (skyddad)


2017-02-07 17:52

Startsida, Länk till årsmötet: Att göra-lista på holmen


2017-02-07 16:46

Större uppdatering med anledning av öppnande av kölistan till Henriksdalshamnen.


2017-02-05 12:08

Rättad Kallelse/Dagordning till årsmötet 28e febr 2017


2017-02-02 18:51

Startsida


2017-02-01 00:10

Kalenderuppdatering


2017-01-24 18:46

Nästa möte


2017-01-24 12:02

Kallelse till årsmöte, Dagordning och VB 2016


2017-01-15 11:55

Kalenderuppdatering


2017-01-12 21:23

Protokoll från styrelsemöte 1-2017 (skyddad)


2017-01-09 22:05

Startsida


2017-01-01 10:08

Kalenderuppdatering